Sonaglio pořádá každoročně 4-6 koncertů většinou v Praze, ale příležitostně i v jiných městech. Sbor má v současné době na repertoáru zejména renesanční písně, lidové písně a spirituály, dále několik duchovních skladeb – mezi nimi i mši E. Pavelkové.

Mezi nejčastější spolupracovníky Sonaglia v minulosti patřila především folková kapela Grandis, ve které se sešli někteří současní i bývalí členové Sonaglia.

Dále Sonaglio občas spolupracuje se sbory vedenými sbormistrem Karlem Virglerem (Rolnička, SmiRol).

Spolupracovali jsme se sbory vedenými sbormistrem Liborem Sládkem (například smíšený sbor Cantamus).

V současnosti se zkoušky konají jednou týdně v Integračním centru Zahrada v Praze na Žižkově. Do roku 2006 se sbor scházel ve zkušebně dětského pěveckého sboru Rolnička, kterou mu velkoryse poskytoval pan Karel Virgler.

Kromě toho sbor pořádá čtyřikrát za rok víkendové soustředění, od roku 2011 v Jílovém u Prahy. Dlouhá léta jsme se soustředili v základní škole ve Slabcích poblíž Rakovníka, v letech 2005-2011 pak v základní škole ve Štěchovicích.

Mezi další pěvecké aktivity některých členů sboru patřila a stále patří účast na každoročním pěveckém festivalu Bohemia Cantat a také na tradičním provedení Rybovy mše na Kampě o vánočních svátcích.


Facebook
YouTube